Site logo

để nhận đươc thông tin phù hợp với bạn

Tham khảo quy trình đăng ký dự án

Chỉ cần với 03 bước nhanh gọn bạn đã có thể trở thành thành viên V.GO và sẵn sàng chuẩn bị lên đường tham gia các chương trình/dự án trao đổi văn hóa quốc tế ý nghĩa cùng bạn bè năm châu

Bạn muốn nhận thông tin chi tiết cho từng dự án cụ thể, bạn vui lòng liên hệ với tư vấn viên của V.GO theo thông tin dưới đây:

Chỉ cần với 03 bước nhanh gọn bạn đã có thể trở thành thành viên V.GO

Bước 1: Lựa chọn dự án phù hợp

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký dự án và tham gia phỏng vấn

Bước 3: Đăng ký thành viên (Membership)